Werken met data > Data ordenen
12345Data ordenen

Testen

Opgave 12

Bekijk de grafieken uit de Jongerenmonitor 2013. Ze gaan over het percentage flexwerkers onder jongeren ten opzichte van de werkzame bevolking.

a

Welke doelgroepen worden hier vergeleken?

b

Welke uitspraken kun je doen aan de hand van dit diagram?

Opgave 13

De landkaart van Nederland geeft het beeld weer van de mazelenepidemie in de periode mei tot en met november 2013.

a

Welke data heb je nodig om deze kaart te kunnen maken?

b

Hoe zijn de data geordend?

c

Welke betekenis hebben de rode puntjes op de kaart?

d

Voor wie is deze kaart vooral bedoeld?

verder | terug