Werken met data > Data ordenen
12345Data ordenen

Theorie

De wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens heet beschrijvende statistiek. Een statistisch onderzoek kent diverse fasen:

  • Je begint een statistisch onderzoek met een onderzoeksvraag.

  • Je stelt vast over welke populatie (doelgroep) het onderzoek gaat. Bij een grote doelgroep neem je een deel van de groep, dit heet een steekproef. Deze steekproef moet aselect en representatief (zonder voorkeur en kenmerkend) zijn voor de populatie.

  • Je stelt vast op welke statistische variabele het onderzoek betrekking heeft.

  • Je verzamelt de bij die variabele passende data (de statistische gegevens). Deze data moet je meestal eerst ordenen. De verzamelde data geef je weer in de vorm van tabellen en diagrammen: tabellen zijn nauwkeuriger, diagrammen vaak overzichtelijker.

  • Je probeert een (eerlijke) conclusie te trekken.

verder | terug