Werken met data > Statistische variabelen
12345Statistische variabelen

Toepassen

In 1951 verscheen bij uitgeverij Stafleu in Leiden het boek "De Juiste Maat" , met als ondertitel "Lichaamsafmetingen van Nederlandse vrouwen als basis voor een nieuw maatsysteem voor damesconfectiekleding" . Auteurs van dit boek waren J. Sittig, Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek, en prof. dr. H. Freudenthal, Rijksuniversiteit Utrecht. Het onderzoek was gehouden in opdracht van N.V. Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam. In het kader van dit onderzoek zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren.

Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Opgave 12

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Om welk type statistische variabelen gaat het hier?

b

Welke klassenindeling is er gebruikt voor de variabele lengte?
En voor de variabele gewicht?

c

Maak een tabel van de relatieve frequenties van de lengtes van de vrouwen.

d

Hoeveel procent van de vrouwen heeft een lengte vanaf (afgerond) m tot en met m?

Opgave 13

Je ziet een kruistabel voor lengte en gewicht die de wiskundigen Freudenthal en Sittig maakten van vrouwen in het kader van hun onderzoek naar een beter systeem voor kledingmaten van vrouwen in opdracht van warenhuis De Bijenkorf uit 1947. Bekijk de tabel.

a

Welke statistische variabelen zie je?

b

De variabelen worden afgerond. Welke frequentie staat er in de cel waar een vrouw van cm en kg is ingedeeld? Is dit getal absoluut of relatief?

c

Hoeveel procent van de vrouwen is kleiner dan cm?

d

Hoeveel procent is naar schatting kleiner dan cm?

verder | terug