Werken met data > Statistische variabelen
12345Statistische variabelen

Voorbeeld 2

In de tabel in het bestand schoenmaten vind je deze turftabel van de schoenmaten van mensen in de schoenenwinkel van v.O. in H. Maak zelf een frequentieverdeling (in Excel of een soortgelijk programma) door de bijbehorende kolommen met absolute frequenties en die met relatieve frequenties te maken.

> antwoord

Het is verstandig om het bestand eerst op je eigen pc op te slaan en er dan pas in te gaan werken! In het bestand schoenmaten antwoord vind je de absolute frequenties en de relatieve frequenties. Ga na hoe je het programma gebruikt om het rekenwerk voor je te doen. Als je op een cel klikt, kun je zien welke formule er wordt gebruikt om de inhoud van die cel te berekenen.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2. Sla het Excelbestand eerst op je eigen pc op. Als je het vervolgens opent kun je er in werken.

a

Maak zelf in Excel een frequentietabel en een relatieve frequentietabel. Doe eventueel eerst het Practicum

b

Voeg bij de absolute frequenties één waarneming toe.
Hoeveel getallen veranderen er in de frequentietabel?

c

Hoeveel getallen veranderen er in de relatieve frequentietabel?

verder | terug