Werken met data > Statistische variabelen
12345Statistische variabelen

Practicum

Met Excel (een spreadsheetprogramma, een rekenblad) werken is bij statistiek eigenlijk onontbeerlijk. Je kunt er grote hoeveelheden gegevens in kwijt.

Als je nog nooit of heel weinig met Excel hebt gewerkt, doe dan eerst de practica:

Speciaal voor het werken met Excel bij het presenteren van tabellen en diagrammen met statistische data is het practicum:

verder | terug