Werken met data > Statistische variabelen
12345Statistische variabelen

Testen

Opgave 14

Bekijk de figuur met betrekking tot de geografische spreiding van de wereldbevolking. Het stond op 22 september 1999 in NRC/Handelsblad.

a

Welke statistische variabelen zie je hier? Zijn ze kwantitatief of kwalitatief?

b

Hoeveel miljard mensen zijn er volgens dit diagram in jaar bijgekomen?

c

In welk deel van de wereld komt er absoluut gezien het grootste aantal mensen bij in jaar?

d

In welk deel van de wereld komt er relatief gezien het grootste aantal mensen bij in jaar?

e

In 1950 woonde ongeveer de halve wereldbevolking in Aziƫ. Hoe zit dat volgens deze voorspelling in 2050?

verder | terug