Werken met data > Statistische variabelen
12345Statistische variabelen

Theorie

Er bestaan verschillende soorten variabelen en dus verschillende soorten data. Een belangrijk onderscheidend kenmerk is:

  • Een kwantitatieve variabele kan wel in een getal worden uitgedrukt (zoals lengte, hoogte van het inkomen, omvang van het gezin en dergelijke).

  • Een kwalitatieve variabele beschrijft een bepaald kenmerk dat niet noodzakelijk in een getal wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld geslacht, kleur ogen, godsdienst, bloedgroep, naam en dergelijke).

Bij veel statistische variabelen kun je een frequentietabel maken. Door te tellen hoe vaak een bepaalde waarde van die variabele voorkomt, krijg je de absolute frequentie van die waarde. Deel je die absolute frequentie door het totale aantal waarden, dan krijg je de relatieve frequentie van die waarde. Relatieve frequenties (vaak in procenten uitgedrukt) maken het vergelijken van twee datasets gemakkelijker.

Veel van de tabellen in deze paragraaf zijn beschikbaar als bestand. In het Practicum Statistiek: Data presenteren en vergelijken leer je hoe je met statistische gegevens kunt werken.

verder | terug