Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Inleiding

In 1947 deden de wiskundigen Freudenthal en Sittig in opdracht van warenhuis De Bijenkorf onderzoek naar de lichaamsafmetingen van vrouwen. De Bijenkorf wilde op grond daarvan een maatsysteem voor kleding opzetten. Beide wiskundigen pasten op de grote verzameling kwantitatieve gegevens statistische methoden toe. Ze maakten overzichtelijke verdelingen van de lengtes, de gewichten, de voetlengte, de kniehoogte en dergelijke van hun steekproef. Daarvan werden diagrammen gemaakt om een en ander duidelijk weer te geven.

Je leert in dit onderwerp:

  • diagrammen herkennen en benoemen;
  • de voor- en nadelen van de keuze voor bepaalde diagrammen herkennen en benoemen.

Voorkennis:

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen;
  • het verschil tussen relatieve en absolute frequenties;
  • beoordelen of er conclusies getrokken kunnen/mogen worden.

verder | terug