Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Toepassen

In 1951 verscheen bij uitgeverij Stafleu in Leiden het boek "De Juiste Maat" , met als ondertitel "Lichaamsafmetingen van Nederlandse vrouwen als basis voor een nieuw maatsysteem voor damesconfectiekleding" . Auteurs van dit boek waren J. Sittig, Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek, en prof. dr. H. Freudenthal, Rijksuniversiteit Utrecht. Het onderzoek was gehouden in opdracht van N.V. Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam. In het kader van dit onderzoek zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren.

Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Opgave 11

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Maak een staafdiagram van de relatieve frequenties van de lengtes van deze vrouwen.

b

Wat valt je op aan de vorm van dit staafdiagram?

c

Hoeveel procent van de vrouwen is kleiner dan cm?

d

Hoeveel procent van de vrouwen heeft een lengte vanaf (afgerond) m tot en met m?

Opgave 12

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Maak een staafdiagram van de relatieve frequenties van de gewichten van deze vrouwen.

b

Is dit staafdiagram ook zo symmetrisch als dat van de lengtes?

c

Hoeveel procent van de vrouwen is zwaarder dan kg?

verder | terug