Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Verwerken

Opgave 6

Het diagram geeft informatie over de bevolking van Amsterdam.

a

Welke variabelen zie je in het diagram? Geef aan of ze kwalitatief of kwantitatief zijn en of ze absoluut of relatief zijn.

b

Welke soorten diagrammen tref je in de figuur aan?

c

Er is een onderscheid tussen groen/paars en rood. Waarom zou dat zijn?

d

Andries denkt dat Amsterdam begin jaren '90 maximaal inwoners heeft gehad en sindsdien is gekrompen. Welke gedachtefout maakt Andries?

Opgave 7

Je ziet de medaillespiegel van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, met alleen de beste twaalf landen.

a

Welke statistische variabelen zie je in het diagram?

b

Zijn de variabelen kwantitatief of kwalitatief?

c

Wat geeft elke staaf in het diagram weer?

d

Waarom is er een 3D-diagram gebruikt?

e

Welk land heeft de meeste gouden medailles gewonnen?

f

Welk land won de meeste bronzen medailles?

g

Deze gegevens kun je ook in een (gestapeld) staafdiagram weergeven.
Wat is daarvan het voordeel? En wat is het nadeel?

Opgave 8

Bekijk deze kruistabel van Freudenthal en Sittig.

a

Welke gegevens uit deze tabel zijn nodig voor het maken van een staafdiagram van de variabele kniehoogte (in cm)?

b

Wat moet je doen om een staafdiagram met relatieve frequenties van de variabele kniehoogte te tekenen? Geef een rekenvoorbeeld.

c

Wat zijn de verschillen tussen de staafdiagrammen bij a en bij b?

Opgave 9

Het stroomdiagram stelt de energiebalans van Nederland voor. Je vindt er de hoeveelheid energie die Nederland zelf opwekt en invoert. Je vindt er ook de energie die we verbruiken dan wel doorvoeren/uitvoeren naar het buitenland. De gebruikte eenheid is 1015 joule.

a

Welke statistische variabelen zie je in de figuur? Noem er minimaal zes.

b

Wat laat de figuur zien?

c

Welke vier verschillende staafdiagrammen kun je van de figuur maken?

d

Welke conclusies kun je trekken uit de figuur? Noem er minimaal twee.

Opgave 10

Statistiek is betekenisvol als gegevens door de jaren heen vergeleken kunnen worden en als je een ontwikkeling kunt zien. Mooie diagrammen met gegevens over landen vind je via Gapminder.

a

Welke statistische variabelen zie je in dit diagram? Geef aan of ze kwalitatief of kwantitatief zijn.

b

Welke betekenis heeft de grootte van elke punt?

verder | terug