Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Voorbeeld 1

Bekijk de tabel en het staafdiagram van de mouwlengte van vrouwen die Freudenthal en Sittig maakten bij hun onderzoek. Wat zijn de voordelen van een tabel en wat die van een staafdiagram?

> antwoord

Bij een tabel staan de exacte aantallen waar je mee kunt gaan rekenen. Bijvoorbeeld een gemiddelde of een relatieve frequentie.

Bij een staafdiagram zie je het verloop van de mouwlengte beter. Je kunt heel makkelijk zien welke lengtes veel of weinig voorkomen.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld .

a

Hoe maak je een lijndiagram uit het staafdiagram?

b

Hoe maak je een cirkeldiagram bij de data over de mouwlengtes van de 5001 vrouwen die Freudenthal en Sittig hebben onderzocht?

c

Is een cirkeldiagram hier een geschikte manier om de gegevens te presenteren? Licht je antwoord toe.

Opgave 4

Dit cirkeldiagram geeft de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2006.

a

Stellen de getallen percentages voor of aantallen Kamerzetels?

b

Welke informatie gaat er verloren als je hier een staafdiagram van maakt?

c

Welke informatie, die politici wel belangrijk vinden, is niet zichtbaar?

d

Je ziet een half cirkeldiagram bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Waarom is er voor dit plaatje gekozen?

bron: Wikipedia
Opgave 5

Het kaartdiagram geeft informatie over de zuigelingensterfte in Nederland.

a

Waarom zou voor deze presentatievorm zijn gekozen?

b

Wat is het nadeel van deze presentatievorm?

c

Kun je hierbij een staafdiagram of een lijndiagram maken? Beschrijf de nadelen daarvan.

verder | terug