Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Verkennen

Opgave V1

Verpleegster Florence Nightingale was zo geschokt door het gebrek aan hygiëne onder het Britse leger dat vocht tijdens de Krimoorlog, dat ze bij terugkeer deze diagrammen maakte. Rood stelt "dood door verwonding" voor, blauw is "dood door ziektes als gevolg van de slechte omstandigheden" en zwart is "dood door andere oorzaken" . Elk diagram is in twaalf sectoren verdeeld en bij elke sector is vanaf het middelpunt een deel rood gekleurd, een deel zwart en een deel blauw. Die drie delen overlappen elkaar! De oppervlakte van elke sector stelt het aantal militairen voor.

a

Welke statistische variabelen zie je in deze figuur?

b

Welke nadeel heeft deze figuur ten op zichte van een tabel?

c

Deze figuur zou je ook in drie staafdiagrammen kunnen weergeven. Hoe zouden die eruitzien?

d

Waarom zou Florence Nightingale voor één diagram hebben gekozen?

e

Welke boodschap heeft Florence Nightingale met dit diagram willen afgeven?

Opgave V2

In 1968 gaf de toenmalige N.V. Luchthaven Schiphol dit overzicht uit van de verkeersdrukte op enige Europese luchthavens.

naar: gegevens N.V. Luchthaven Schiphol

a

Welke statistische variabelen zie je in de figuur?

b

Welk voordeel heeft deze figuur ten opzichte van een tabel?

c

Deze figuur zou je ook in twee staafdiagrammen kunnen weergeven. Hoe zouden die eruitzien?

d

Welke boodschap zit er waarschijnlijk achter dit beelddiagram?

verder | terug