Werken met data > Diagrammen
12345Diagrammen

Theorie

beelddiagram

staafdiagram

lijndiagram

cirkeldiagram

kaartdiagram

puntenwolk

In een tabel heb je vaak alle data nauwkeurig voorhanden, maar een diagram geeft vaak beter overzicht en duidelijker een bepaald verloop weer. Er zijn veel soorten diagrammen:

  • in een beelddiagram worden de waarden of de frequenties weergegeven door de oppervlakte van een figuur of het aantal figuren;

  • in een staafdiagram worden de waarden of de frequenties weergegeven door de lengtes van rechthoekige staven;

  • in een lijndiagram worden de waarden of de frequenties weergegeven door punten in een assenstelsel die door rechte lijnstukken met elkaar worden verbonden;

  • in een cirkeldiagram worden de waarden of de frequenties weergegeven door de oppervlakte van een cirkelsector; je rekent daarbij relatieve frequenties in procenten om naar hoeken (% is );

  • in een kaartdiagram worden de gegevens in de vorm van een kaart gepresenteerd;

  • in een puntenwolk of spreidingsdiagram worden twee variabelen tegen elkaar uitgezet en worden de gegevens aangeduid door punten in een assenstelsel (past bij een kruistabel).

Bij statistiek probeer je de gegevens zo eerlijk en overzichtelijk mogelijk weer te geven en de lezer/kijker niet te beïnvloeden of voor de gek te houden.

Van gegevens die in Excel beschikbaar zijn kun je gemakkelijk diagrammen maken, zie het Practicum>.

verder | terug