Werken met data > Misleidingen
12345Misleidingen

Verwerken

Opgave 5

Wat is er misleidend aan het diagram?

Opgave 6

Een school voor voortgezet onderwijs heeft van 2010 tot 2014 het aantal geslaagde leerlingen van de havo bijgehouden. Dit staat weergegeven in de tabel.

jaar 2010 2011 2012 2013 2014
geslaagden 140 180 200 210 160

De beide lijndiagrammen geven de data uit de tabel weer maar met verschillende schalen. Geef hier commentaar op.

figuur a
figuur b
Opgave 7

De twee cirkeldiagrammen geven de uitgaven aan het militaire apparaat in de VS weer in twee verschillende jaren. De VS leveren geen recente gegevens.

a

Kun je op grond van deze figuur vaststellen dat de mariniers in 1998 een groter budget hadden dan in 1990?

b

Welke informatie ontbreekt in de figuur?

c

In het staafdiagram zie je werkelijke uitgaven in miljoenen dollars. Schat met hoeveel het totale budget voor het militaire apparaat in de VS in deze jaren is afgenomen.

d

Stel dat de uitgaven met 20% omlaag zijn gegaan. Wat zou dit betekenen voor het cirkeldiagram voor 1998?

Opgave 8

Wat is er misleidend aan het diagram over de bloedige prijs van de oorlog in Irak?

Opgave 9

Deze figuur geeft de koers van de US dollar weer in de loop van de jaren. Er zijn behoorlijke schommelingen, maar in de figuur wordt dat toch wel overdreven.

a

Wat wordt bedoeld met USD/EUR?

b

Hoeveel moest een Europeaan voor een dollar betalen toen de dollar op zijn dieptepunt was (de dollar het minste waard was ten opzichte van de euro)?

c

Leg uit hoe de overdrijving in de figuur ontstaat. (Er zijn twee oorzaken.)

verder | terug