Werken met data > Misleidingen
12345Misleidingen

Verkennen

Opgave V1

De volgende diagrammen komen uit "ExxonMobil's Energy Outlook 2004" .

Het bijbehorende onderschrift luidde: "In het eerste van de drie diagrammen is goed te zien dat de wereld voor zijn energievoorziening zeker de eerste vijfentwintig jaar grotendeels van fossiele brandstoffen afhankelijk blijft. Olie blijft de belangrijkste energiedrager, maar de productie van gas en steenkool groeit ook flink. Het tweede diagram is een detaillering van het oranje vlak in het eerste (overige energiedragers). De groei van kernenergie stagneert enigszins doordat het maatschappelijk omstreden blijft. Voor de sector windmolens en zonnepanelen (derde diagram) is niet meer dan een bijrol weggelegd, ondanks de indrukwekkende groeicijfers."

a

Is het makkelijk om het percentage fossiele brandstoffen te berekenen in 2000?

b

Stijgt dat percentage in 2030 volgens dit scenario?

c

Ondersteunen deze diagrammen de uitspraak dat de eerste vijfentwintig jaar de energievoorziening grotendeels van fossiele brandstoffen afhankelijk blijft?

d

In de derde grafiek lijkt het alsof er een enorme toename van het gebruik van windenergie en zonne-energie zal plaatsvinden. Waarom is er toch volgens Exxon maar een bijrol voor die sector weggelegd?

e

Waaraan zie je dat de ontwikkeling van kernenergie volgens Exxon zal gaan stagneren?

Exxon is in zijn vooruitblik 2004 niet pessimistisch over het vinden van olie. Men verwacht tot het einde van deze eeuw voldoende olie te kunnen winnen, alleen zal het dan niet alleen conventionele aardolie zijn. Exxon's Outlook 2004 toont een diagram met de volgende beschikbare oliereserves en belangrijkste vindplaatsen.

Bijschrift bij deze figuur: " Er is in ieder geval genoeg aardolie tot het einde van deze eeuw. De kleurschakering geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de getoonde reserves ook daadwerkelijk gewonnen kunnen worden: hoe donkerder, hoe waarschijnlijker. Op de wereldkaart zijn de vindplaatsen per land weergegeven: conventionele oliebronnen in blauw, teerzandolie in rood en leisteenolie in geel."

f

Waar denkt men bij Exxon kan er veel teerzandolie worden gewonnen?

g

Op hoeveel miljard vaten wordt de voorraad teerzandolie geschat?

h

Wat bepaalt de beschikbare hoeveelheid reserves: de hoogte van een vat of de inhoud van een vat? Wat is er dus niet correct in deze figuur?

verder | terug