Data verwerken > Data presenteren
12345Data presenteren

Inleiding

Een van de belangrijkste zaken in de statistiek is het goed ordenen van je gegevens, je data. Dat komt omdat je om goede uitspraken te kunnen doen, meestal met grote hoeveelheden gegevens moet werken. En over zo'n grote brij aan gegevens verlies je snel het overzicht. Het werken met overzichtelijke figuren als dotplots en staaf- of lijndiagrammen en het indelen in klassen is dan nuttig.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen discrete en continue variabelen en deze te onderscheiden;

  • de data in dotplots en staafdiagrammen te interpreteren;

  • de begrippen klassenbreedte en klassengrens.

Voorkennis:

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie;

  • statistische variabelen herkennen en ordenen;

  • verschillende diagrammen aflezen.

verder | terug