Data verwerken > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Inleiding

Een dataset bestaat meestal uit zoveel gegevens dat je ze moet groeperen in klassen en/of in overzichtelijke figuren. Je wilt ze vaak karakteriseren door een paar eenvoudig te bepalen getallen die aangeven waar het centrum van de dataset zit en hoeveel de gegevens gespreid liggen. De belangrijkste centrummaten ken je wel, denk maar aan modus en gemiddelde, maar ze worden nu toch nog even op een rijtje gezet. Ook worden enkele bijbehorende spreidingsmaten besproken.

Je leert in dit onderwerp:

  • een reeks waarnemingen samen te vatten met centrummaten, zoals gemiddelde, mediaan en modus;

  • een reeks waarnemingen samen te vatten met spreidingsmaten, zoals spreidingsbreedte en interkwartielafstand;

  • een reeks waarnemingen samen te vatten in een boxplot en deze boxplot te interpreteren.

Voorkennis:

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie, discrete en continue variabele, klassenbreedte, klassenmidden en klassengrens;

  • dotplots en staafdiagrammen en andere diagrammen interpreteren.

verder | terug