Data verwerken > Verdelingen typeren
12345Verdelingen typeren

Inleiding

Als je frequentieverdelingen bij datasets in beeld brengt, dus in diagrammen verwerkt, krijg je soms mooie symmetrische plaatjes. Maar lang niet altijd: sommige verdelingen zijn scheef, sommige erg grillig. Maar ook kun je met meerdere toppen te maken hebben.

Je leert in dit onderwerp:

  • de vorm van frequentieverdelingen te typeren;

  • een cumulatief frequentiepolygoon te gebruiken en te interpreteren.

Voorkennis:

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie, discrete en continue variabele, klassenbreedte, klassenmidden en klassengrens;

  • de verschillende centrummaten en spreidingsmaten berekenen;

  • allerlei diagrammen interpreteren.

verder | terug