Data verwerken > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Voorbeeld 2

Je kunt een dataset met de lengte van meisjes en jongens in groepen van `25` % verdelen, dus vier kwarten met evenveel data. Deze groepen hebben de volgende vijf grenzen: het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en het maximum. De boxplots maken dat goed zichtbaar. De beide middelste kwarten vormen de box.

Welke lengtes hebben de `25` % kleinste jongens?

> antwoord

In de onderste boxplot zie je de lengte van de `25` % kleinste jongens: van `161` tot `175,5` cm.

Opgave 8

Bekijk de boxplots in het voorbeeld.

a

Hoeveel procent van de meisjes is langer dan `165` cm?

b

Hoeveel procent van de meisjes is langer dan het derde kwartiel? En hoeveel procent heeft een lengte tussen de mediaan en het derde kwartiel?

c

Waaraan kun je zien dat meer dan 75% van de meisjes kleiner is dan de langste van de 25% kleinste jongens?

d

Kun je aan de boxplot zien hoe de data binnen de box verspreid zijn?

Opgave 9

Bekijk de boxplot en een aantal dotplots. De dotplots verschillen erg van vorm.

a

Verander bij elke dotplot één waarneming van plaats zodat de dotplot de verdeling van de boxplot goed weergeeft.

b

Verzin zelf een dotplot die goed weergegeven wordt door deze boxplot.

verder | terug