Data verwerken > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Practicum

Als je met niet al te grote datasets te maken hebt, kun je met de grafische rekenmachine de gegevens verwerken, analyseren en presenteren. Hoe dat gaat zie je in de practica:

Met Excel (een spreadsheetprogramma, een rekenblad) werken is bij statistiek eigenlijk onontbeerlijk. Je kunt er grote hoeveelheden gegevens in kwijt. Die gegevens kun je ordenen en presenteren. Bekijk de eerste vier delen van het practicum:

Je kunt ook data analyseren en presenteren met de app "Data analyse" van VUstat. Daarin kun je eigen databestanden vanuit Google-Drive toevoegen, maar er zijn ook diverse datasets beschikbaar. Ga hiervoor naar:

verder | terug