Data verwerken > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Testen

Opgave 17

In de gezondheidszorg staan veel mensen op een wachtlijst, bijvoorbeeld voor een behandeling in een ziekenhuis of voor een plaats in een verzorgingshuis. De regering wil dat minder mensen op een wachtlijst staan. Ook wil men dat mensen die op een wachtlijst staan, minder lang hoeven te wachten. Voor alle specialismen, waaronder neurochirurgie en orthopedie, heeft men de wachtlijsten in kaart gebracht. Men heeft bekeken hoeveel mensen op een wachtlijst staan en hoelang ze moeten wachten. In de figuur staat een weergave van de wachttijd bij neurochirurgie en bij orthopedie. In de figuur kun je bijvoorbeeld over de wachtenden op een behandeling bij neurochirurgie aflezen:

  • bijna `40` % van de mensen is binnen vier weken aan de beurt en

  • meer dan `25` % moet `25` weken of langer wachten.

a

Hoeveel procent van de wachtenden bij neurochirurgie moet tussen de vier en de tien weken wachten? Licht je antwoord toe.

b

Beide afdelingen kunnen op grond van de gegevens in de figuur beweren dat ze het beter doen dan de andere afdeling. Noem voor elke afdeling een argument dat ze kunnen aanvoeren.

c

De gegevens uit de figuur zijn verwerkt in twee boxplots. Geef aan welke boxplot bij welke afdeling hoort.

Opgave 18

In diverse moslimlanden is onderzocht welke kledij gepast is voor een vrouw om in het openbaar te verschijnen. Het betrof de volgende vormen van gesluierdheid: 1 boerka, 2 nikab, 3 chador, 4 hidjab, 5 moderne sluier, 6 ongesluierd.

Opvallend zijn de grote verschillen per land. Een krant geeft als kop: "Moslimwereld verdeeld over hoofddoek" .

a

Je ziet nu een overzicht per land. Maak een tabel met percentages per vrouw.

b

Doe uitspraken over de zes kledingsstijlen met behulp van centrum- en spreidingsmaten.

Welke kledingsstijl wordt (in het openbaar) het meest gewaardeerd? En welke wordt het meest afgewezen? Over welke kledingsstijl wordt het meest verschillend gedacht?

c

Wat is het gevaar van werken met percentages voor het trekken van conclusies?

bron: Middle Eastern Values Study

verder | terug