Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Inleiding

Je hebt nu naar frequentieverdelingen leren kijken en centrummaten en spreidingsmaten leren gebruiken. Maar er is nog een spreidingsmaat die vooral belangrijk is bij een veel voorkomende frequentieverdeling: de normale verdeling. Deze verdeling heeft de typerende klokvorm.

Je leert in dit onderwerp:

  • de standaardafwijking uit te rekenen;

  • de normale verdeling te herkennen en te typeren.

Voorkennis:

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie, discrete en continue variabele, klassenbreedte, klassenmidden en klassengrens;

  • de verschillende centrummaten en spreidingsmaten berekenen;

  • allerlei diagrammen interpreteren.

verder | terug