Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Verwerken

Opgave 9

In een grote dataset worden de twee grootste uitschieters weggestreept.

a

Beredeneer wat de gevolgen zijn voor de drie centrummaten.

b

Beredeneer wat de gevolgen zijn voor de drie spreidingsmaten.

Opgave 10

In een kamerstuk van de Tweede Kamer staat de volgende frequentieverdeling. Deze verdeling benadert de normale verdeling. Op de horizontale as staat het bedrag in miljarden euro's. Maak uit de grafiek een schatting van het gemiddelde en de standaarddeviatie.

Opgave 11

De cijfers bij een toets wiskunde van dertig leerlingen worden voor alle leerlingen met een `0,5` verhoogd. De cijfers zijn (in de oude situatie) normaal verdeeld met gemiddelde `5,3` en standaardafwijking `1,2` .
Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking van de cijfers wiskunde na de verhoging.

Opgave 12

Voor deze opgave kun je het beste met Excel rekenen, maar met de grafische rekenmachine lukt het ook.

Je ziet de tabel met mouwlengtes van de `5001` vrouwen uit de dataset Statistiek Bijenkorf 1947.

a

Bereken de gemiddelde mouwlengte `mu` en de standaarddeviatie `sigma` .

b

Hoeveel procent van de mouwlengtes zit tussen `mu - sigma` en `mu + sigma` ?

c

Hoeveel procent van de mouwlengtes zit tussen `mu - 2sigma` en `mu + 2sigma` ?

Opgave 13

Bekijk de dataset met de gegevens over de Sportprestaties van 74 brugklassers. De gesprongen afstand is een variabele `D` . Werk met Excel.

a

Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie van `D` .

b

Hoeveel procent van de prestaties zit onder het gemiddelde?

c

Hoeveel procent van de resultaten zit tussen `mu - sigma` en `mu + sigma` ?

verder | terug