Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Voorbeeld 1

Van `250` potten met augurken (uitlekgewicht `370` gram) is geteld hoeveel augurken de potten bevatten. Van het resultaat zie je een tabel en een staafdiagram.

Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking van het aantal augurken per pot.

> antwoord

In de praktijk bereken je dit met Excel of met de grafische rekenmachine. Ook de grafische rekenmachine kan met zo’n frequentietabel het gemiddelde en de standaardafwijking berekenen. Deze uitwerking is bedoeld om je nog een keer te laten zien welke stappen je handmatig berekent om de standaardafwijking `sigma` te krijgen.

Bekijk de tabel. Let daarbij goed op het meewegen van de frequenties.

Opgave 6

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Laat met een berekening zien hoe het gemiddelde `mu`  wordt berekend.

b

Bij het berekenen van de variantie wordt van elk aantal augurken het kwadraat van het verschil met het gemiddelde (de deviatie) berekend. Laat zien dat de waarde `39` inderdaad `16`  wordt.

c

Waarom is de laatste kolom in de tabel `(A - mu)^2*f` nodig?

d

Hoe wordt de standaardafwijking `sigma` berekend? Controleer die berekening.

Opgave 7

In de Uitleg 2 kwam je de verdeling tegen van de lengtes van de vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf. Bekijk de dataset Statistiek Bijenkorf 1947 en zoek daarin de lengtes van deze vrouwen op.
Bereken `mu` en `sigma` met behulp van Excel.

verder | terug