Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Testen

Opgave 15

Hier zie je twee staafdiagrammen die informatie geven over het aantal uren slaap en het tijdstip van in slaap vallen van de Nederlanders.

a

Welke van deze twee frequentieverdelngen kun je het beste benaderen met een normale verdeling?

b

Schat gemiddelde `mu` en standaardafwijking `sigma` van dit diagram.

c

Hoeveel procent van de bevolking kan volstaan met minder slaap dan `mu - sigma ` ?

d

Hoeveel procent van de bevolking moet meer dan `mu + sigma` slapen?

bron: slaapmlb.blogspot.nl

verder | terug