Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Theorie

Symmetrische verdelingen met de vorm van een klok laten zich goed beschrijven door de centrummaat het gemiddelde en de spreidingsmaat de standaardafwijking of standaarddeviatie.

Die symmetrische verdeling noem je normale verdeling.

In deze normale verdeling zie je het gemiddelde `mu` en de standaardafwijking `sigma` aangegeven.

Je berekent de standaardafwijking `sigma` zo:

  • Je bepaalt het gemiddelde.

  • Dan bepaal je van elke waarde van de variabele het verschil met het gemiddelde, dat is de deviatie van die waarde.

  • Al die deviaties kwadrateer je om negatieve afwijkingen te voorkomen.

  • Van die kwadraten van de deviaties bereken je het gemiddelde. Het getal dat je dan krijgt, heet de variantie van de verzameling cijfers.

  • De standaardafwijking is de wortel uit de variantie.

Elke normale verdeling wordt bepaald door twee getallen: het gemiddelde `mu` en de standaardafwijking `sigma` . De buigpunten van de kromme zitten precies één standaardafwijking ( `1 * sigma` ) van de symmetrieas af.

verder | terug