Statistisch onderzoek > Steekproeven
12345Steekproeven

Inleiding

In het hoofdstuk "Data verwerken" heb je geleerd hoe je gegeven data(sets) kunt presenteren, kunt samenvatten en kunt typeren.
Het verwerken van data is een belangrijk onderdeel van statistisch onderzoek. Maar er gaat iets aan vooraf. Het statistisch onderzoek moet wel een goede opzet hebben want anders zijn je antwoorden, je conclusies, niets waard. In dit onderdeel ga je vooral bekijken hoe je een goede steekproef moet opzetten.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen statistisch onderzoek, steekproef en populatie;

  • wat een aselect genomen en representatieve steekproef is;

  • geschikte enquĂȘtevragen opstellen.

Voorkennis:

  • soorten statistische variabelen herkennen;

  • werken met de normale verdeling.

verder | terug