Statistisch onderzoek > Steekproeven
12345Steekproeven

Theorie

Statistisch onderzoek is onderzoek om uitspraken te doen over een bepaalde groep mensen of voorwerpen. De groep waarnaar onderzoek wordt gedaan heet populatie.

Een populatie is vaak heel erg groot, dus het kost te veel tijd en/of geld om iedereen of alles te onderzoeken. Er wordt dan een deel van de populatie, een steekproef genomen.

Met de informatie uit de steekproef worden uitspraken gedaan over de hele populatie. 

Het resultaat van statistisch onderzoek moet goed zijn. Daarom moet de steekproef goed lijken op de populatie. Dat is zo als

  • het aantal mensen of voorwerpen in de steekproef, de steekproefomvang groot genoeg is: hoe groter de steekproef, hoe nauwkeuriger de resultaten zijn;

  • de steekproef aselect is, dus elk element van de populatie een even grote kans heeft om in de steekproef te komen;

  • de steekproef representatief is, dus alle kenmerken waar onderzoek naar wordt gedaan in de steekproef en de populatie naar verhouding even vaak voorkomen.

Bij statistisch onderzoek worden altijd toevalsfouten gemaakt. Dat komt doordat er een steekproef wordt genomen. Soms worden er ook andere fouten gemaakt. Dat zijn systematische fouten, bijvoorbeeld het stellen van verkeerde vragen of het nemen van een niet representatieve steekproef.

verder | terug