Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Inleiding

Je hebt al gezien dat in de statistiek de normale verdeling een belangrijke rol speelt. Onder andere bij het bepalen van betrouwbaarheidsintervallen en foutenmarges bij het schatten van populatieproporties en populatiegemiddelden. Daarbij maak je gebruik van een aantal vuistregels die voor elke normale verdeling gelden.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met drie vuistregels voor de normale verdeling.

  • dat een steekproevenverdeling bij benadering een normale verdeling is.

Voorkennis:

  • soorten statistische variabelen herkennen;

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief, simulatie;

  • het begrip normale verdeling met gemiddelde en standaardafwijking.

verder | terug