Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Voorbeeld 1

Eieren kunnen op grond van hun gewicht in klassen verdeeld worden. De gewichten zijn vrijwel normaal verdeeld met een gemiddelde van `64` gram en een standaardafwijking van `8` gram. In deze figuur zie je zes gewichtsklassen voor de gewichten van de eieren. Geef bij elke klasse de grenzen aan van het gewicht van de eieren die er in zitten en bepaal hoeveel procent van de eieren het betreft.

> antwoord

De klassengrenzen zijn zo gekozen dat ze precies passen bij de vuistregels voor de normale verdeling:

  • Klasse I: `le 48` gram met `2,5` % van de eieren.

  • Klasse II: tussen `48` en `56` gram ligt `13,5` % van de eieren.

  • Klasse III: tussen `56` en `64` gram ligt `34` % van de eieren.

  • Klasse IV: tussen `64` en `72` gram ligt `34` % van de eieren.

  • Klasse V: tussen `72` en `80` gram ligt `13,5` % van de eieren.

  • Klasse VI: `ge 80` gram met `2,5` % van de eieren.

 

Opgave 6

Bekijk het voorbeeld

a

Leg uit waaraan je ziet dat de klassengrenzen precies passen bij de vuistregels.

b

Hoeveel procent van de eieren is lichter dan `80` gram?

c

Hoeveel procent van de eieren is zwaarder dan `72` gram?

d

Je koopt bij de eierboer `100` ongesorteerde eieren. Hoeveel daarvan zullen waarschijnlijk minder dan `56` gram wegen?

e

Waarom kun je niet met zekerheid zeggen dat er `16` eieren minder dan `56` gram wegen?

verder | terug