Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Uitleg

Er is een heel groot concert met tienduizenden bezoekers. De organisatoren van het concert willen de gemiddelde leeftijd van de bezoekers weten.

Bij elk van de `50` ingangen zetten ze een enquêteur die aan elke volgende 100e bezoeker de leeftijd vraagt. Zo worden er `50` steekproeven genomen. Ga ervan uit dat deze steekproeven representatief zijn. Omdat niet iedereen wordt ondervraagd, kun je de gemiddelde leeftijd niet precies te weten komen. Je kunt deze alleen maar schatten.

In het histogram zie je de resultaten van één van de `50` steekproeven.

Het lijkt erop dat de leeftijden van de concertbezoekers niet een normale verdeling hebben, want de verdeling ziet er niet symmetrisch uit.
Van alle `50` steekproeven die genomen zijn is de gemiddelde leeftijd uitgerekend. Ook deze gegevens zijn in een histogram verwerkt.

Dit histogram heeft ongeveer een klokvorm en is daarom te benaderen met een normale verdeling. De verdeling van de gemiddelden van veel, minstens `50` steekproeven, is altijd bij benadering een normale verdeling.

Opgave 4

Bestudeer de uitleg. Bekijk de verdeling van de gemiddelden van de leeftijd in de steekproeven.

a

Lees uit de figuur het gemiddelde van deze normale verdeling af.

b

Geef met de figuur een schatting van de standaardafwijking van deze normale verdeling.

c

Tussen welke leeftijden zal de gemiddelde leeftijd van de concertbezoekers `95` % zeker liggen?

Opgave 5

Bestudeer de uitleg. De verkopers van drinken willen nog nauwkeuriger weten hoe de leeftijden van concertgangers verdeeld zijn. Noem twee mogelijke manieren om dit te bereiken.

verder | terug