Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Practicum

Het trekken van een aselecte steekproef kun je simuleren met deze VUstat-apps.
In de eerste kun je zien welk percentage een aselecte steekproef van bijvoorbeeld `200` (in te stellen bij "omvang") uit een populatie van `5000` oplevert als je het percentage in de steekproef weet (instellen bij "percentage Groen"). Je kunt ook heel veel van die steekproeven laten doen en zien hoezeer de percentages gespreid liggen.
In de tweede trek je een groot aantal steekproeven (steekproefgrootte in te stellen) uit een populatie waarvan het populatiegemiddelde is in te stellen. Het doel is om te laten zien dat die steekproefgemiddelden normaal verdeeld liggen.

verder | terug