Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Testen

Opgave 16

De gemiddelde lengte van vrouwen is bij benadering normaal verdeeld. In `2010` was de gemiddelde lengte van de vrouwen in Nederland `167,5` cm met een standaardafwijking van `6,5` cm.  Maak gebruik van de vuistregels en rond antwoorden af op halve procenten.

a

Hoeveel procent van de vrouwen was waarschijnlijk kleiner dan `154,5` cm?

b

Hoeveel procent van de vrouwen was waarschijnlijk kleiner dan `180,5` cm?

c

Hoe groot is de kans dat een willekeurige vrouw groter is dan `180,5` cm?

verder | terug