Statistisch onderzoek > Vuistregels
12345Vuistregels

Theorie

Deze vuistregels gelden voor alle normaal verdeelde variabelen :

  • Ongeveer % van alle waarden van ligt tussen en . De buigpunten van de normale verdeling liggen ook op deze afstand van .

  • Ongeveer % van alle waarden van  ligt tussen  en .

  • Nagenoeg % van alle waarden van  ligt tussen  en .

Er zijn veel statistische variabelen die niet normaal verdeeld zijn. De gegevens van een representatieve steekproef van zo'n populatie zijn dan ook NIET normaal verdeeld, want een representatieve steekproef heeft dezelfde verdeling als de populatie.

Van elke steekproef kun je het gemiddelde of het gemiddelde percentage uitrekenen. Er blijkt iets bijzonders te gebeuren als je dit met veel steekproeven doet: de verdeling van de gemiddeldes of de gemiddelde percentages van de steekproeven lijkt steeds meer op een normale verdeling als het aantal steekproeven groter wordt. Dit heet een steekproevenverdeling. Bekijk de applet in het Practicum .

In de praktijk zijn minstens steekproeven nodig voordat de steekproevenverdeling op een normale verdeling gaat lijken.

verder | terug