Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Inleiding

Wat zegt de steekproefproportie over de populatieproportie? Kun je zo maar zeggen dat als je % rotte sinaasappels aantreft in jouw steekproef, dat dan ook % van alle sinaasappels rot is? Met welke betrouwbaarheid kan dat wel? Hoe bereken je de foutenmarge?

Over deze vragen gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • de standaardafwijking (met een formule) van de steekproevenverdeling van de steekproefproportie uitrekenen;

  • bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau de foutenmarge van de schatting van de steekproefproportie berekenen;

  • de grenzen van een 90%, 95% en 99% betrouwbaarheidsinterval van een schatting van de populatieproportie berekenen.

Voorkennis:

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief;

  • de begrippen populatieproportie, steekproefproportie, betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge.

verder | terug