Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

b

Gebruik de app uit het practicum.

c

Tussen en

d

e

Met een zekerheid van % is het percentage vrouwen dat rookt gelijk aan %

Opgave 1
a

b

c

Opgave 2

Opgave 3
a

. Want iedereen heeft hetzelfde antwoord gegeven. Dus er is geen afwijking.

b

. Want iedereen heeft hetzelfde antwoord gegeven. Dus er is geen afwijking.

c

Bij . Want dat is precies in het midden van en .

Opgave 4

tussen en

Opgave 5
a

Tussen en .

b

Tussen en .

Opgave 6
a

b

c

en

Opgave 7
a

b

c

Opgave 8
a

b

c

Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen % en %.

d

Met % zekerheid geldt dat van dat dit type laptop % acht uur kan werken op de batterij. Of: Met % zekerheid ligt het percentage van dit type laptop dat uur kan werken op de batterij tussen % en %.

Opgave 9
a

Tussen en het grootste getal van het betrouwbaarheidsinterval zit . Dus .

b

Het kan door de solver te gebruiken, door proberen of in stappen.

Opgave 10

De intervalbreedte mag groter worden, dus mag groter worden. blijft gelijk. Aan de formule kun je zien: Als groter mag worden, mag kleiner worden. Dus minder ballen testen.

Je kunt het ook laten zien met een berekening, wordt dan .

Opgave 11
a

% of

b

Opgave 12
a

en  

b

en  

c

en  

Opgave 13
a

Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen % en %.

b

De breedte van het interval was %.
Maak de berekening nog een keer. Het heeft vrijwel geen gevolgen, het interval blijft even praktisch even breed.

c

Bereken nog een keer. Het midden van het interval verschuift, de breedte niet. De grenzen worden ongeveer % hoger.

Opgave 14

Met % zekerheid geldt dat van dat type laptop tussen de en % minstens acht uur kan werken op de batterij.

Opgave 15
a

Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen % en %.

b

Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen % en %.

c

Met % betrouwbaarheid is het aantal voorstanders gestegen.

Opgave 16
a

Het percentage kapotte lampen ligt met % betrouwbaarheid tussen % en %.

b

Het percentage hele lampen ligt met % betrouwbaarheid tussen % en %.

c

Percentage hele lampen ligt met % betrouwbaarheid tussen % en %.

Percentage kapote lampen ligt met % betrouwbaarheid tussen % en %.

% % %.

Een lamp is of kapot of heel, er is geen derde mogelijkheid, dus de kapotte en de hele moeten bij elkaar % zijn.

Opgave 17

Geen reden tot vrolijkheid, want het kan zelfs zo zijn dat hun zetelaantal is gedaald!

Opgave 18

Je hebt een steekproef van minimaal mensen nodig.

Opgave 19
a

met % betrouwbaarheid kun je zeggen dat tussen % en % de lokale omroep niet kent

b

met % betrouwbaarheid kun je zeggen dat tussen % en % de lokale omroep niet kent

c

met % betrouwbaarheid kun je zeggen dat tussen % en % de lokale omroep kent

d

Je weet niet of het onderzoek aselect en representatief is. En inwoners kunnen bijvoorbeeld lokale en regionale omroepen door elkaar halen. 

Opgave 20
a

b

Interval wordt kleiner, grenzen gaan iets omlaag:

c

Interval wordt steeds kleiner, want foutmarge neemt verder af.

verder | terug