Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Toepassen

Opgave 16Opiniepeilingen
Opiniepeilingen

Voorafgaande aan verkiezingen worden opiniepeilingen gehouden. Daarbij worden door een onderzoeksbureau aselect getrokken Nederlanders gevraagd naar de partij van hun voorkeur. Een partij gaat in zo’n opiniepeiling van naar zetels (van de zetels). 

Gebruik een betrouwbaarheidsniveau van %. Daar hoort een foutmarge van bij.

Onderzoek of er reden tot blijdschap voor deze partij is vanwege deze peiling.

Opgave 17Hoe groot moet je steekproef zijn?
Hoe groot moet je steekproef zijn?

Je wilt een populatieproportie bepalen met een steekproef. Je wilt dat de foutmarge maximaal is bij een % betrouwbaarheid. Ga uit van en een stad met inwoners. Hoeveel mensen moet je minstens ondervragen?

verder | terug