Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Voorbeeld 2

Een fabrikant laat statistisch onderzoek doen. Hij wil weten hoeveel procent van de tennisballen die hij laat maken, zwaarder is dan gram. Uit een kleine steekproef komt dat ongeveer % van de tennisballen te zwaar is. De fabrikant neemt vervolgens een grotere steekproef om met een betrouwbaarheid van % te kunnen vaststellen dat tussen % en % van zijn tennisballen zwaarder is dan gram. 

Hoe groot moet de steekproefomvang van de tweede steekproef zijn?

> antwoord

Ook voor de grotere steekproef moet dan , dezelfde % als voor de kleinere steekproef. Omdat het %-betrouwbaarheidsinterval ligt tussen en is .

Dit betekent:

Oplossen geeft:

Dus er moeten minstens tennisballen worden getest. 

Opgave 8

Bekijk het Voorbeeld 2

a

Waar komt vandaan?

b

Bereken zelf de waarde van

Opgave 9

Bekijk het Voorbeeld 2. Als de fabrikant het %-betrouwbaarheidsinterval tussen % en % had willen hebben, hadden er dan meer of minder ballen moeten worden getest? Licht je antwoord toe.

verder | terug