Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Verkennen

Opgave V1

Je wilt bepalen hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen tussen `15` en `25` jaar rookt. In een aselecte steekproef van `1200` vind je `348` vrouwen die roken.

a

Laat zien dat de steekproefproportie `p_(text(steekproef))` gelijk aan `29` % is.

b

Je hebt alleen maar deze ene steekproef en je weet dat het steekproefresultaat afhankelijk is van toeval. Simuleer daarom een steekproevenverdeling: neem `1000` keer een steekproef van `1200` en teken het staafdiagram van de steekproefproporties en de bijpassende normaalkromme.

c

Een andere simulatie heeft deze steekproevenverdeling opgeleverd. Neem aan dat de steekproefproporties normaal verdeeld zijn met gemiddelde `0,29` en standaardafwijking `0,013` . Tussen welke waarden liggen dan de steekproefproporties van `95` % van de vrouwen?

d

Geef het betrouwbaarheidsinterval van de populatieproportie bij betrouwbaarheidsniveau van `95` %.

e

Doe nu met een betrouwbaarheid van `95` % een uitspraak over het percentage vrouwen tussen `15` en `25` jaar die roken.

verder | terug