Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Verkennen

Opgave V1

Je wilt bepalen hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen tussen en jaar rookt. In een aselecte steekproef van vind je vrouwen die roken.

a

Laat zien dat de steekproefproportie gelijk aan % is.

b

Je hebt alleen maar deze ene steekproef en je weet dat het steekproefresultaat afhankelijk is van toeval. Simuleer daarom een steekproevenverdeling: neem keer een steekproef van en teken het staafdiagram van de steekproefproporties en de bijpassende normaalkromme.

c

Een andere simulatie heeft deze steekproevenverdeling opgeleverd. Neem aan dat de steekproefproporties normaal verdeeld zijn met gemiddelde en standaardafwijking . Tussen welke waarden liggen dan de steekproefproporties van % van de vrouwen?

d

Geef het betrouwbaarheidsinterval van de populatieproportie bij betrouwbaarheidsniveau van %.

e

Doe nu met een betrouwbaarheid van % een uitspraak over het percentage vrouwen tussen en jaar die roken.

verder | terug