Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Testen

Opgave 19

Helmond is een stad van ongeveer `90000` inwoners en de stad heeft een stadspanel met `1300` deelnemers. Op een verzoek van de gemeente een vragenlijst in 2012 over de lokale omroep in te vullen hebben `839` mensen gereageerd. 

a

Uit deze meting van `2012` blijkt dat `37` % de lokale omroep niet kent. Welke uitspraak kun je doen met `90` %-betrouwbaarheid over de onbekendheid van de lokale omroep in Helmond?

b

Uit deze meting van `2012` blijkt dat `26` % de lokale omroep niet kent. Welke uitspraak kun je doen met `95` %-betrouwbaarheid over de onbekendheid van de lokale omroep in Helmond?

c

Welke uitspraak kun je met `95` % betrouwbaarheid doen over de bekendheid van de lokale omroep in Helmond?

d

Welke kanttekeningen kun je bij dit onderzoek maken?

Opgave 20

Biju een marktonderzoek wordt gekeken naar de belangstelling voor electrische auto's onder particulieren in Nederland. In een aselecte steekproef worden `1660` mensen benaderd en hiervan zeggen `917` particulieren dat ze de overstap naar een electrische auto serieus overwegen.

a

Bereken het `99` % betrouwbaarheidsinterval n.a.v de steekproef voor de particuliere markt in Nederland.

b

Men wil de foutmarge beneden de `3` % hebben en er komt nog een aanvullend aselect onderzoek onder `340` particulieren. Hiervan zeggen `162` particulieren dat ze de overstap overwegen. Wat zijn de gevolgen voor het `99` % betrouwbaarheidsinterval?

c

Wat zijn de gevolgen voor `99` % betrouwbaarheidsinterval als de steekproefgrootte nog groter gaat worden en als `p_(text(steekproef))` nagenoeg gelijk blijft?

verder | terug