Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Testen

Opgave 18

Helmond is een stad van ongeveer inwoners en de stad heeft een stadspanel met deelnemers. Op een verzoek van de gemeente een vragenlijst in 2012 over de lokale omroep in te vullen hebben mensen gereageerd.
Uit deze meting blijkt dat % de lokale omroep niet kent.

a

Welke uitspraak kun je doen met %-betrouwbaarheid over de onbekendheid van de lokale omroep in Helmond?

b

Welke uitspraak kun je met % betrouwbaarheid doen over de bekendheid van de lokale omroep in Helmond?

c

Welke kanttekeningen kun je bij dit onderzoek maken?

Opgave 19

Bij een marktonderzoek wordt gekeken naar de belangstelling voor electrische auto's onder particulieren in Nederland. In een aselecte steekproef worden mensen benaderd en hiervan zeggen particulieren dat ze de overstap naar een electrische auto serieus overwegen.
De onderzoekers willen het percentage belangstellenden met een betrouwbaarheid van % vaststellen met een marge van %.

Hoe groot moet hun steekproef dan zijn?

verder | terug