Statistisch onderzoek > Populatieproportie
12345Populatieproportie

Theorie

Bij statistisch onderzoek worden uitspraken gedaan over de populatie. 

Er wordt vaak gebruik gemaakt van vragen met maar mogelijke antwoorden. Het deel van de steekproef dat dan het ene antwoord geeft heet de steekproefproportie, . Andere steekproeven van grootte zullen vaak andere waarden van geven. Maar deze steekproefproporties zijn altijd normaal verdeeld. Deze normale verdeling heet steekproevenverdeling met standaardafwijking .

Er moet een conclusie worden getrokken over het deel van de populatie dat dit antwoord zou geven, de populatieproportie, . Je neemt aan dat

met als bijbehorende standaardafwijking:

Uit de vuistregels voor de normale verdeling volgt nu:

  • In % van de steekproeven ligt de populatieproportie tussen en .
    Dit heet het %-betrouwbaarheidsinterval van en de % heet de betrouwbaarheid.

  • In % van de steekproeven ligt de populatieproportie tussen en .
    Dit heet het %-betrouwbaarheidsinterval van .

  • In bijna % van de steekproeven ligt de populatieproportie tussen en .

De formule voor en de vuistregel voor een betrouwbaarheid van % vind je op deze formulekaart. In dit geval is de foutmarge.

verder | terug