Statistisch onderzoek > Populatiegemiddelde
12345Populatiegemiddelde

Inleiding

Wat zegt het steekproefgemiddelde over het gemiddelde in een populatie? Kun je zo maar zeggen dat als je sinaasappels in jouw steekproef een diameter van cm hebben, dat dan ook de gemiddelde diameter van alle sinaasappels cm is? Met welke betrouwbaarheid kan dat wel? Hoe bereken je de foutmarge?

Over deze vragen gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • de standaardafwijking (met een formule) van de steekproevenverdeling van het steekproefgemiddele uitrekenen;

  • bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau de foutmarge van de schatting van het steekproefgemiddelde berekenen;

  • de grenzen van een 90%, 95% en 99% betrouwbaarheidsinterval van een schatting van het populatiegemiddelde berekenen.

Voorkennis:

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief;

  • de begrippen populatiegemiddelde, steekproefgemiddelde, betrouwbaarheidsinterval en betrouwbaarheid.

verder | terug