Statistisch onderzoek > Populatiegemiddelde
12345Populatiegemiddelde

Inleiding

Wat zegt het steekproefgemiddelde over het gemiddelde in een populatie? Kun je zo maar zeggen dat als je sinaasappels in jouw steekproef een diameter van `11,4` cm hebben, dat dan ook de gemiddelde diameter van alle sinaasappels `11,4` cm is? Met welke betrouwbaarheid kan dat wel? Hoe bereken je de foutenmarge?

Over deze vragen gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • de standaardafwijking (met een formule) van de steekproevenverdeling van het steekproefgemiddele uitrekenen;

  • bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau de foutenmarge van de schatting van het steekproefgemiddelde berekenen;

  • de grenzen van een 90%, 95% en 99% betrouwbaarheidsinterval van een schatting van het populatiegemiddelde berekenen.

Voorkennis:

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief;

  • de begrippen populatiegemiddelde, steekproefgemiddelde, betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge.

verder | terug