Statistisch onderzoek > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 7Onderzoek over "Women and Love"
Onderzoek over "Women and Love"

In verscheen het geruchtmakende boek "Women and Love: A Cultural Revolution in Progress" van Shere Hite. De auteur beschreef daarin de resultaten van een onderzoek onder vrouwen met betrekking tot hun relatie. Van de vrouwen die de vragenlijst terug stuurden:

  • voelde % zich emotioneel niet goed in hun relatie;

  • had % psychische of lichamelijk mishandeling doorstaan;

  • gaf slechts % aan na twee jaar huwelijk nog van hun man te houden.

Om te laten zien dat ze een representatieve steekproef had opgesteld gebruikte ze tabellen zoals deze:

En zo hield ze ook rekening met ras/afkomst en de regio. Zo’n vrouwen stuurden de vragenlijst ingevuld terug aan de auteur.

a

Wat denk je van de representativiteit van de steekproef?

b

Waarom zou zo’n steekproef een gelaagde steekproef worden genoemd?

c

De vragenlijst bevatte meer dan vragen die de vrouwen zelf moesten invullen en terugsturen. Waarom stuurde Shere Hite geen interviewers op pad?

d

In dat zelfde jaar verscheen een andere opiniepeiling waaruit bleek dat % van de respondenten wel degelijk voldoening putte uit hun relatie. Dit cijfer was ongeveer gelijk voor mannen en voor vrouwen. Is dit in strijd met de resultaten van Hite? En hoe zou dat komen?

e

Shere Hite had je maken met een grote non-respons. Waardoor zou dat komen? En welke gevolgen heeft dat voor de betrouwbaarheid? Is er sprake van vertekening en waardoor komt dat dan?

f

Stel je eens voor dat Hite ook de overige vragenlijsten terug had gekregen en daarvan alle vrouwen zich emotioneel goed voelden in hun relatie. Welk percentage vrouwen die zich emotioneel niet goed voelen in hun relatie had deze auteur dan gevonden?

Opgave 8Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam

Op de website van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam stond in december 2008 het volgende:

"In totaal hebben Amsterdammers meegedaan aan de telefonische enquête van november. Op de vraag of men voor of tegen de aanleg van de Noord/Zuidlijn is, zegt ongeveer de helft van respondenten (%) voor de aanleg te zijn. Het percentage voorstanders ligt hoger dan bij de vorige meting: in september was % voorstander. Het percentage voorstanders is hiermee terug op het niveau van 2006 toen % voorstander was. Het effect van de gebeurtenissen rond de Vijzelgracht lijkt te zijn vervlogen in de mening van Amsterdammers."

a

Welke uitspraak over het aantal voorstanders in december 2008 van de Noord/Zuidlijn kon met toen met % betrouwbaarheid doen?

b

In september kon men met een betrouwbaarheid van % beweren dat het aantal voorstanders tussen de % en de % lag. Hoeveel mensen zijn er toen ondervraagd?

Opgave 9Pokergames
Pokergames

Bij Pokergames kun je chips inzetten en winnen. Big blind (BB) is een inzet van een stapel van bijvoorbeeld chips zonder dat de kaarten gezien zijn. De winrate (WR) is het aantal BB dat je per handen (BB/100) wint. In pokergames wordt je winrate bijgehouden. Het is een identificatie hoeveel chips je wint, en daarmee of je een winnende speler bent of niet. In pokergames wordt ook het aantal handen bijgehouden die je gespeeld hebt. En de standaarddeviatie .

a

Veronderstel dat een pokergame een WR BB/100 aangeeft met na handen. Je kunt zeggen dat deze handen een steekproef vormen. Alles wordt dus uitgedrukt per handen. Dus . Een hand is de beste kaarten van een speler per spelletje.
Wat kun je nu zeggen over de WR voor de eerstvolgende hand met een betrouwbaarheid van %?

b

Hoeveel handen moet je bij deze winrate en spelen om met % zekerheid geen verlies te behalen?

verder | terug