Statistisch onderzoek > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Achtergronden

R.A. Fisher
bron: Wikipedia

Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962) was een Britse wetenschapper op het gebied van de statistiek, evolutietheorie en erfelijkheidsleer.

Fisher werd geboren in Londen op 17 februari 1890. Hij begon zijn studie wiskunde en sterrenkunde in Cambridge in 1909 en behaalde een graad in wiskunde en natuurkunde in 1912. In april van dat jaar publiceerde hij al een artikel over wat nu de "methode van de grootste aannemelijkheid" (maximum likelihood) heet. Hij correspondeerde hierover met W.S. Gosset, nu ook bekend onder het pseudoniem "Student" , en kwam tot het inzicht dat een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen de populatie en de steekproef daaruit.
Hij schreef onder andere in 1925 het standaardwerk "Statistical Methods for Research Workers".

verder | terug