Statistisch onderzoek > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave 1

Zijn de volgende steekproeven aselect en/of representatief? Zo niet, geef een argument.

a

Om de gemiddelde leeftijd van concertgangers te meten wordt mensen bij een klassiek concert gevraagd hoe oud ze zijn.

b

Een restaurantenketen onderzoekt hoe gasten de hygiëne van hun restaurants ervaren. Hiervoor stellen ze de gasten bij één van hun restaurants vragen.

c

Om de verdeling van het gewicht van de gemiddelde Nederlandse tiener te bepalen worden de gewichten van de leerlingen op jouw school gebruikt.

Opgave 2

Geef kritiek op de volgende enquêtevragen, en kom met een beter alternatief (of alternatieven).

a

"Doe je wel eens aan sporten of aan binnenshuisactiviteiten?"

b

"Vind je niet dat de nieuwe wetgeving onzinnig is?"

c

"Hoe vaak heb je afgelopen jaar aardappelen met groente en vlees gegeten?"

Opgave 3

Een steekproef heeft aangewezen dat de inhoud van literpakken melk gemiddeld neerkomt op  ml met een standaardafwijking van  ml.

a

Hoeveel procent van de melkpakken heeft naar schatting een grotere inhoud dan ml en een kleinere inhoud dan ml?

b

Hoeveel procent van de melkpakken heeft naar schatting een grotere inhoud dan ml?

Opgave 4

Lees het volgende artikel uit Gazet van Antwerpen:

Vlaamse gezinnen streven gezond ontbijt na

Vooral moeders eten en drinken wat zij denken dat bij een evenwichtig ontbijt hoort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond over het ontbijtgedrag van hun leden.
In vier op de tien van de 1301 ondervraagde gezinnen wordt samen ontbeten. Vaders ontbijten wel vaker in hun eentje. Oudere kinderen eten vaker alleen dan hun jongere broertjes of zusjes.
Vlaams minister van Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte benadrukt dat een gezellig ontbijt bijdraagt tot een positieve gezinscultuur. Ze nodigt de Gezinsbond uit om samen met andere betrokkenen concrete acties op te zetten om gezonde voeding nog meer te stimuleren.
Hoger opgeleiden en lagere schoolkinderen zijn oververtegenwoordigd.

Vlaamse gezinnen weten over het algemeen goed wat gezond ontbijten is en proberen daar zo consequent mogelijk naar te handelen.

Bereken het %-betrouwbaarheidsinterval van het percentage van de gezinnen waar samen wordt ontbeten.

Opgave 5

Bij een steekproef van een flinke populatie is van pasgeboren baby's is de lengte (in cm) gemeten. De gemiddelde lengte in de steekproef is cm en voor de standaardafwijking van de lengte geldt .

a

Bereken het % betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde lengte van de populatie.

b

Onder de metingen zit een meetfout. Een van de baby's is geen maar  cm. Dit heeft gevolgen voor het gemiddelde en voor . Nu is . Bereken het % betrouwbaarheidsinterval opnieuw.

c

Leg uit waarom een meetfout in een kleine steekproef grotere gevolgen heeft voor het betrouwbaarheidsinterval dan een meetfout in een grote steekproef.

d

Vierenveertig van de baby's in de steekproef waren jongetjes. Bereken het %-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie jongetjes.

Opgave 6

Een opdrachtgever eist van een fabrikant dat het gemiddelde gewicht werkzame stof in een partij van flessen met reinigingsmiddel gram is.

De fabrikant test dit door middel van een steekproef. Hij vindt een betrouwbaarheidsinterval met een breedte van gram voldoende klein en hij gaat uit van een betrouwbaarheid van %.

De fabrikant weet dat de standaardafwijking van het gewicht van de werkzame stof bij zijn productieproces gram is.

De fabrikant wil weten hoe groot de steekproefomvang moet zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Bereken de minimaal benodigde steekproefomvang.

verder | terug