Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Inleiding

Je hebt al gezien wat het verschil is tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen. Ook weet je dat je kwantitatieve variabelen kunt verdelen in discrete en continue variabelen. Maar ook kwalitatieve variabelen kun je nog onderverdelen. Er is bijvoorbeeld verschil tussen de variabele man of vrouw en de variabele maand. Daarbij wordt de term meetniveaus gebruikt.

Je leert in dit onderwerp:

  • soorten kwalitatieve statistische variabelen herkennen door hun meetniveaus te onderscheiden;

  • soorten kwantitatieve statistische variabelen herkennen door het onderscheid discreet en continu.

Voorkennis:

  • soorten statistische variabelen herkennen;

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief, simulatie;

  • het begrip normale verdeling met gemiddelde en standaardafwijking;

  • betrouwbaarheidsintervallen en foutenmarges bepalen bij het schatten van populatieproporties en populatiegemiddelden.

verder | terug