Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Haarkleur, gekozen profiel, bijvoorbeeld.

b

Leeftijd, cijfer voor wiskunde, snelheid, bijvoorbeeld.

c

Leeftijd is een discrete kwantitatieve variabele, snelheid een continue kwantitatieve variabele.

Opgave 1
a

nee

b

ja

c

nee

d

nee

Opgave 2
a

Nee, meestal alleen hele maten (39) en soms ook halve maten (6 1/2). Let op dat het om schoenmaat en niet om voetmaat gaat.

b

nee

c

Ja, bijvoorbeeld 22,25.

Opgave 3
a

kwalitatief, nominaal

b

kwantitatief, continu

c

kwalitatief, nominaal

d

kwantitatief, continu

e

kwalitatief, ordinaal

f

kwalitatief, ordinaal

Opgave 4
a

Centrummaten: modus. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

b

Centrummaten: gemiddelde, mediaan. Spreidingsmaten: wel bruikbaar.

c

Centrummaten: modus. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

d

Centrummaten: gemiddelde, mediaan. Spreidingsmaten: wel bruikbaar.

e

Centrummaten: geen. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

f

Centrummaten: modus. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

Opgave 5
a

staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram

b

staafdiagram, lijndiagram, dotplot, cirkeldiagram, steelbladdiagram, cumulatief frequentiepolygoon

c

staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram

d

boxplot, steelbladdiagram, cumulatief frequentiepolygoon

e

staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, (cumulatief frequentiepolygoon)

f

staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, cumulatief frequentiepolygoon

Opgave 6
a

kwalitatief, ordinaal

b

kwantitatief, discreet

c

kwalitatief, nominaal

d

kwantitatief, discreet (op tienden afgerond!)

Opgave 7
a

Het is kwalitatief omdat het gaat om een politieke partij, niet om een waarde ergens van. Het is nominaal omdat de volgorde van de politieke partijen in principe niet uit maakt.

b

Het is kwantitatief omdat aan een schoenmaat een waarde is toegekend. Het is discreet omdat schoenen verkocht worden met hele of halve maten, maar niks daartussenin.

Opgave 8

Bijvoorbeeld:

kwalitatief, nominaal: nummers van de lokalen die zijn schoongemaakt

kwalitatief, ordinaal: schoonheid

kwantitatief, discreet: aantal schoonmakers

kwantitatief, continu: bestede tijd

Opgave 9
a

Geen van de centrummaten is bruikbaar.

b

mediaan en modus

c

alle centrummaten

d

Gemiddelde en mediaan. Modus hangt af van de nauwkeurigheid waarmee wordt gemeten.

e

In dit geval kunnen klassegemiddelde, modale klasse en klasse met de hoogste frequentie worden bepaald.

Opgave 10
a

nee

b

ja

Opgave 11
a

Steelbladdiagram en cumulatief frequentiepolygoon.

b

Dotplot, cirkeldiagram, steelbladdiagram en cumulatief frequentiepolygoon.

c

Dotplot en cirkeldiagram.

d

Dotplot, cirkeldiagram en cumulatief frequentiepolygoon.

Opgave 12
a

temperatuur in Kelvin: wel
geluksgevoel: niet, twee keer zo'n hoge score is niet twee keer zo gelukkig
aantal goed beantwoorde meerkeuzevragen: wel
percentage deelnemers: wel

b

Aan ratio-variabelen kan worden gerekend met verhoudingen.

Opgave 13
a
 • geslacht: kwalitatief, nominaal

 • lengte: kwantitatief, continu (hoewel je hier vanwege het afronden ook wel discreet kunt zeggen)

 • huiswerk: kwantitatief, continu (hoewel je hier vanwege het afronden ook wel discreet kunt zeggen)

 • profiel: kwalitatief, nominaal

 • plezier: kwalitatief, ordinaal

b
 • geslacht: dotplot, staafdiagram, cirkeldiagram

 • lengte: dotplot, boxplot, staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, allemaal liefst met geschikte klassenindeling en voor de jongens en de meisjes afzonderlijk

 • huiswerk: dotplot, boxplot, staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, allemaal liefst met geschikte klassenindeling

 • profiel: dotplot, staafdiagram, cirkeldiagram

 • plezier: dotplot, staafdiagram, cirkeldiagram

c
 • geslacht: modus

 • lengte: geschat gemiddelde, modus, mediaan, weer liefst voor de meisjes en de jongens afzonderlijk

 • huiswerk: geschat gemiddelde, modus

 • profiel: modus

 • plezier: modus, eventueel gemiddelde

d
 • geslacht: geen

 • lengte: spreidingsbreedte, kwartielafstand, standaardafwijking

 • huiswerk: spreidingsbreedte, kwartielafstand, standaardafwijking (laatste is twijfelachtig, vermoedelijk geen normale verdeling)

 • profiel: geen

 • plezier: geen

verder | terug