Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Voorbeeld 1

Geef van de variabelen aan of ze kwalitatief, kwantitatief, nominaal, ordinaal, discreet en/of continu zijn.

 • politieke voorkeur

 • inkomen

 • telefoonnummer

 • kwaliteitsklasse

 • aantal talen

 • gemiddeld aantal

> antwoord
 • kwalitatief, nominaal

 • kwantitatief, continu

 • kwalitatief, nominaal

 • kwalitatief, ordinaal

 • kwantitatief, discreet

 • kwantitatief, meestal continu

Opgave 3

Geef van de variabelen aan of ze kwalitatief, kwantitatief, nominaal, ordinaal, discreet en/of continu zijn.

a

favoriete band

b

aanschafprijs smartphone

c

bloedgroep

d

maximale windsnelheid

e

huisnummer

f

kwaliteit docent

verder | terug