Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Voorbeeld 2

Drie centrummaten zijn: gemiddelde, mediaan en modus. Spreidingsmaten zijn bijvoorbeeld: interkwartielafstand en standaardafwijking.

Geef van de variabelen aan welke centrummaten voor die variabele bruikbaar zijn, en geef aan of voor deze variabele spreidingsmaten bruikbaar zijn of niet.

 • politieke voorkeur

 • inkomen

 • telefoonnummer

 • kwaliteitsklasse

 • aantal talen

 • gemiddeld aantal

> antwoord
 • Centrummaten: modus. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

 • Centrummaten: gemiddelde, mediaan, modus. Spreidingsmaten: wel bruikbaar.

 • Centrummaten: geen. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

 • Centrummaten: modus. Spreidingsmaten: niet bruikbaar.

 • Centrummaten: gemiddelde, mediaan, modus. Spreidingsmaten: wel bruikbaar.

 • Centrummaten: gemiddelde, mediaan, modus. Spreidingsmaten: wel bruikbaar.

Opgave 4

Geef van de variabelen aan welke centrummaten voor die variabele bruikbaar zijn, en geef aan of voor deze variabele spreidingsmaten bruikbaar zijn of niet.

a

favoriete band

b

aanschafprijs smartphone

c

bloedgroep

d

maximale windsnelheid

e

huisnummer

f

kwaliteit docent

verder | terug